Hägglunds Maskin

 • Materialstödet Drasuten
 • Sopmaskinen Fritte
 • Kapstopp för material i samband med sågning
 • Spegelmontrar
 • Profilsystem för aluminiumprofiler
 • Entrésystem för butiker
 • Datorskrivbord
 • Ställbara fotstöd för kassadiskar samt kassalådor
 • Takfixturer för sjukhusapplkationer
 • Takhängda försörjningssystem (IVA och operation) med olika tillbehör
 • Betalsystem med automatiserad kontanthantering i kassor under utveckling
 • System för indelning av kontorlandskap
 • Specialtillverkade hörsalsplatser för högskolor
 • Mekaniken för sängskåp i två våningar avsett för hotell

Bakgrund

Verksamheten startade 1969 i Jakobsberg av Ruben Hägglund och flyttade 1971 till Småland och nuvarande lokaler i Högsby.

Företaget utvecklar, konstruerar, tillverkar och säljer främst egna produkter. Detta sker i egen regi eller i samarbete med andra parter. Affärsinriktningen är industriella applikationer, medicinska utrustningar och kassautrustningar för främst dagligvaruhandel.

Under åren har ett stort antal produkter utvecklats och sålts, se några exempel till höger.